Mål: UM 9280-16, 9281-16

MIG 2017:17

Prejudikat

En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark rätt att vistas här att det är möjligt att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till den personen. (MIG 2017:17)