Mål: UM 755-17

MIG 2017:14

Prejudikat

När det finns en uppgift om att en asylsökande har lämnat landet måste Migrationsverket ha tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till om det finns förutsättningar för att skriva av asylärendet. (MIG 2017:14)