Mål: UM 8098-16

MIG 2017:13

Prejudikat

Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till det landet att det är rimligt för den asylsökande att resa dit, trots att den sökande inte tidigare har vistats i landet. (MIG 2017:13)