Mål: UM 7143-16

MIG 2017:9

Prejudikat

Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som den enskilde lämnat, är utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling om sådan begärts mycket begränsat. (MIG 2017:9)