Mål: UM 9067--9068-16

MIG 2017:4

Prejudikat

En svensk medborgare kan inte vara anknytningsperson enligt 5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen eftersom det direkt av lagtexten framgår att anknytningspersonen ska vara utländsk medborgare. (MIG 2017:4)