Mål: UM 5736-16

MIG 2017:3

Prejudikat

Ett offentligt biträde har rätt till ersättning för arbete avseende så kallade rutinmässiga åtgärder. (MIG 2017:3)