Mål: 8-18

MIG 2018:21

Prejudikat

En utlänning, som är utesluten från att anses som skyddsbehövande och som ska utvisas enligt utlänningslagen även på grund av säkerhetsskäl, bör inte beviljas anstånd med verkställigheten när det finns hinder mot att verskställa beslutet som kan antas bestå under en längre tid. I sådana fall får i stället ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas. (Referat MIG 2018:21)