Mål: UM 12649-18

MIG 2018:18

Prejudikat

Beredningen av lagstiftningsärendet när 16 f § tillfälliga lagen infördes har inte haft sådana brister att stadgad ordning har åsidosatts. (MIG 2018:18)