Mål: UM 13063-18

MIG 2018:17

Prejudikat

Det sänkta beviskravet avseende sökandens identitet i 16 f § tillfälliga lagen strider inte mot Schengenregelverket. (MIG 2018:17)