Mål: UM 7271-18

MIG 2018:13

Prejudikat

Det är inte möjligt att avge nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlänningslagen i ett mål som gäller uppehållstillstånd efter ny prövning. (MIG 2018:13)