Mål: UM 16239-17

MIG 2018:11

Prejudikat

Användandet av häktning respektive förvar vid utvisning p.g.a. brott (referat MIG 2018:11)