Mål: UM 14311-17

MIG 2018:6

Prejudikat

Omständigheter som i praxis bedömts medföra behov av internationellt skydd för ett barn har inte ansetts skyddsgrundande för en person som fyllt 18 år. (Referat MIG 2018:6)