Mål: UM 4647-17

MIG 2018:2

Prejudikat

Vid rekrytering till en tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtgärderna riktats mot en begränsad krets av personer i EU/EES och Schweiz. Förfarandet har ansetts förenligt med principen om unionsföreträde.(Referat MIG 2018:2)