Mål: UM 12961-17

MIG 2018:1

Prejudikat

Ett beslut om återreseförbud som Polismyndigheten har meddelat i samband med ett beslut om avvisning får i regel inte överklagas till Migrationsöverdomstolen. (Referat MIG 2018:1)