Mål: UM 4433-19

MIG 2019:18

Prejudikat

Fråga om betydelsen av ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av om dispens ska meddelas från kravet på styrkt identitet i medborgarskapsärende.