Mål: UM 2994-19

MIG 2019:20

Prejudikat

Ett offentligt biträde som överklagar Migrationsverkets avslag på begäran om snabb handläggning har rätt till ersättning.