Mål: UM 3739-19

2019:21

MIG 2019-21

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan avslås om försörjningskravet inte är uppfyllt utan att en identitets- och anknytningsutredning har gjorts.