Mål: UM 6036-19

MIG 2019:26

Prejudikat

Fråga om ett ogift barn vid förälders naturalisation ska förvärva svenskt medborgarskap när barnet begått brott.