Mål: UM 2495-19

Prejudikat

Begreppet vårdnadshavare i 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen inkluderar inte god man enligt lagen om god man för ensamkommande barn. MIG 2019-3