Mål: UM 7549-18

Prejudikat

Det finns förutsättningar att bevilja en utlänning fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete även om det inte är utrett att personen fått lagstadgatade semesterförmåner under tidigare tillståndsperioder. (Referat MIG 2019-15)