Mål: UM 12342-18

MIG 2019:7

Prejudikat

Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv. (Referat nr MIG 2019:7)