Mål: UM 14584-18

Prejudikat

En asylsökande har inte ansetts utesluten från att anses som flyktning på grund av ett grovt icke-politiskt brott. Vid bedömningen har det ansetts väga tungt att brottet inte avses leda till lagföring i Sverige. (MIG 2019-10)