Mål: UM 1349-18

MIG 2019:1

Prejudikat

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik. (Referat nr MIG 2019:1)