Mål: UM 10423-19

MIG 2020:3

UM 10423-19

Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning som inte befinner sig i Sverige.