Mål: UM 4025-20

MIG 2020-18

Prejudikat

En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.