Mål: UM 8855-20

MIG 2020:22

Prejudikat

Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt 18 kap. 1 a § utlänningslagen även om detta inte har begärts.