Mål: UM 5559-20

MIG 2020:25

Prejudikat

Beslut om avslag på begäran att återfå ett pass som omhändertagits av Migrationsverket överklagas till allmän förvaltningsdomstol och inte till migrationsdomstol.