Mål: UM 11328-20

MIG 2021:7

Prejudikat

Fråga om överklagbarhet av Migrationsverkets beslut eller ställningstagande i ärende om uppehållstillstånd för utlänning som utvisats på grund av brott.