Mål: UM 534-21

MIG 2021-9

Prejudikat

Flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd har vägrats på grund av att utlänningen anses ha begått ett synnerligen grovt brott.