Mål: UM 754-22

MIG 2022:7

Prejudikat

Med nuvarande uppbyggnad av utlänningslagen kan inte
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen beviljas när
utlänningen omfattas av ett avlägsnandebeslut som fått laga
kraft.