Mål: UM 12725-21

MIG 2022-9

Prejudikat

Principen om familjens enhet medför inte någon separat rätt till
flyktingstatus för en utlänning som är familjemedlem till en
flykting men som saknar egna skyddsskäl.