Mål: UM 10638-22

MIG 2023:5

Prejudikat

En tredjelandsmedborgare som kommer till EU för studier inom högre utbildning kan ha rätt att resa in i Sverige och studera med uppehållstillstånd från en annan EU-stat utan att ansöka om uppehållstillstånd här. För detta krävs att uppehållstillståndet från den andra EU-staten hänvisar till en sådan utbildning som berättigar till rörlighet för kortare vistelse enligt 5 b kap. 14 § utlänningslagen.