Mål: UM 11271-22

MIG 2023-7

Prejudikat

Migrationsöverdomstolen har avslagit ett överklagande om svenskt medborgarskap eftersom den klagande inte kunnat styrka eller göra sin identitet sannolik.