Mål: UM 11835-22

MIG 2023-9

Prejudikat

En person som omfattas av ett omedelbart verkställbart avvisningsbeslut enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen kan hållas i förvar enligt bestämmelserna om s.k. sannolikhetsförvar under tiden som beslutet att avslå hans eller hennes asylansökan kan överklagas, om förutsättningarna för förvar i övrigt är uppfyllda.