Mål: UM 1579-23

MIG 2023-12

Prejudikat

Principen om familjens enhet medför inte någon separat rätt till flyktingstatus, när en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats, för en utlänning som är familjemedlem till en flykting men som saknar egna sådana skäl.