Mål: UM 9026-23

MIG 2023:13

Prejudikat

Tidsgräns för förvar bedöms inte ha överskridits efter preskriberat utvisningsbeslut.