Mål: UM 10702-22

MIG 2023:14

Prejudikat

Det finns förutsättningar för Migrationsverket att neka uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete med hänvisning till att den sökande medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit uppgifter i ett tidigare ansökningsförfarande