Mål: UM 6128-23

MIG 2023:16

Prejudikat

Omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken ska inte tas med vid beräkningen av om en anknytningsperson uppfyller försörjningskravet enligt utlänningslagen.