Mål: UM 8958-23

MIG 2024-1 MIG 2024-1

Prejudikat

Vid en prövning enligt 5 kap. 17 § första stycket utlänningslagen
kan en brottmålsdom som inte fått laga kraft beaktas.