Mål: UMS 84-23

MIG 2024-2

Prejudikat

En migrationsdomstol är inte behörig att överpröva ett beslut av Migrationsverket att avslå en begäran enligt 12 § förvaltningslagen i ett säkerhetsärende enligt lagen om svenskt medborgarskap.