Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 13792-20
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 13792-20.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen
meddelat prövningstillstånd gäller beräkning av tidsfrist för frivillig
avresa vid inhibition av utvisningsbeslutet. Lagrum: 12 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716).