Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 11464-22
Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11464-22.

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller beräkningen av hemvisttid vid ansökan om svenskt medborgarskap för en statslös person vars uppgifter om födelsetid ändrats. Lagrum: 11 § 4 b lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.