Ansök om att verkställa en utländsk dom

Har du en dom från en utländsk domstol som du vill få verkställd i Sverige kan du behöva ansöka hos en tingsrätt om att få domen verkställbar. Det kallas även för exekvatur.

Innan tingsrätten förklarar domen verkställbar gör den vissa formella kontroller, men den omprövar aldrig den utländska domen i sak. Efter att tingsrätten förklarat domen verkställbar kan den verkställas på samma sätt som en svensk dom.

Det är bara vissa domar som kan förklaras verkställbara på detta sätt. Domen måste avse ett rättsområde som omfattas av relevanta internationella konventioner som Sverige anslutit sig till eller omfattas av vissa EU-förordningar.

Utländska domar om äktenskapsskillnad kan också förklaras giltiga i Sverige efter ansökan till tingsrätt.

De vanligaste konventionerna och förordningarna

 • Rådets förordning (EG) nr 44/ 2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning)
 • Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning)
 • Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen)
 • Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonvention).
 • Konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen)
 • Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (2005 års Haagkonvention)
 • Haagkonventionen av den 2 juli 2019 om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område (2019 års Haagkonvention)
 • EU:s förordning om underhåll
 • Haag-konventionerna om underhåll
 • Det finns även ett antal andra EU-förordningar som gäller erkännande och verkställighet av privaträttsliga domar. Förordningarna reglerar särskilda områden och har ett mer begränsat tillämpningsområde än 2000 och 2012 års Bryssel I-förordningar. Det finns också domar som kan verkställas i Sverige enligt avtal som Sverige har ingått med andra länder, exempelvis nordiska konventioner.

Ibland behövs ingen verkställbarhetsförklaring

 • För att en utländsk dom om betalning ska få verkställas i Sverige krävs det enligt de flesta förordningar och konventioner att en svensk domstol först fattar ett beslut om att domen är verkställbar, en så kallad verkställbarhetsförklaring. Efter att domstolen har beslutat att domen är verkställbar kan den utländska domen verkställas på samma sätt som en svensk dom.
 • Om den utländska domen omfattas av 2012 års Bryssel I-förordning krävs däremot inte att en domstol beslutar att domen är verkställbar. 2012 års Bryssel I-förordning är tillämplig om processen i ursprungslandet har inletts den 10 januari 2015 eller därefter. Sökanden kan vända sig direkt till Kronofogden med en ansökan om verkställighet.
 • Om den utländska domen i stället omfattas av Bryssel II-förordningen, avser umgänge med barn och är försedd med ett intyg i den medlemsstat som har meddelat domen (se art. 40–41 i Bryssel II-förordningen) krävs inte heller att en domstol först fattar beslut om en verkställbarhetsförklaring. En sådan dom ska i stället erkännas och vara verkställbar i en annan medlemsstat. I Sverige innebär detta att det utländska avgörandet avseende umgänge får verkställas i enlighet med reglerna i 21 kap. FB. Du kan läsa mer om detta förfarande under informationen om Föräldrar och barn.

Att ansöka om verkställbarhetsförklaring

Den som kan kräva att domen verkställs i ursprungslandet får också göra en ansökan om verkställbarhetsförklaring i Sverige.

Beroende på vilken förordning eller konvention ansökan grundar sig på ska olika handlingar skickas in till domstolen. Om din ansökan inte är komplett kommer domstolen att förelägga dig att komplettera. Om det är svårt att för närvarande komplettera ansökan, går det bra att återkomma med en ny ansökan vid ett senare tillfälle.

Ansökan är avgiftsfri.

Ansökan och behöriga domstolar: 2000 års Bryssel I-förordning

Bifoga detta till din ansökan

 1. En bestyrkt kopia av domen.
 2. En adress eller uppgift om ett ombud i Sverige eller inom EES-området för delgivning.
 3. Behörighetshandlingar för ett eventuellt ombud.
 4. Ett intyg enligt artikel 54 Bryssel I-förordningen från den domstol som har meddelat domen eller likvärdiga handlingar.

Domstolen kan också begära att sökanden ger in en auktoriserad översättning av handlingarna.

Skicka din ansökan till rätt tingsrätt

Ansökan skickas till en av de 24 tingsrätter som prövar verkställighetsärenden inom det upptagningsområde där motparten har sin hemvist. 

Tingsrätt Domsområde
Nacka tingsrätt

Stockholms län

Nacka tingsrätt är även behörig domstol när den part vars hemvist avgör vilken domstol som är behörig inte har hemvist i Sverige

Uppsala tingsrätt Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län
Linköpings tingsrätt Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt Jönköpings län
Växjö tingsrätt Kronobergs län
Kalmar tingsrätt Kalmar län
Gotlands tingsrätt Gotlands län
Blekinge tingsrätt Blekinge län
Kristianstads tingsrätt Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner
Malmö tingsrätt Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt Hallands län
Göteborgs tingsrätt Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner
Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner
Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt Värmlands län
Örebro tingsrätt Örebro län
Västmanlands tingsrätt Västmanlands län
Falu tingsrätt Dalarnas län
Gävle tingsrätt Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län
Östersunds tingsrätt Jämtlands län
Umeå tingsrätt Västerbottens län
Luleå tingsrätt Norrbottens län

 

Ansökan och behöriga domstolar: Bryssel II-förordningen

Bifoga detta i din ansökan:

 1. En bestyrkt kopia av domen.
 2. En adress eller uppgift om ett ombud i Sverige eller inom EES-området för delgivning.
 3. Behörighetshandlingar för ett eventuellt ombud.
 4. Ett intyg enligt artikel 39 Bryssel II-förordningen från den domstol som har meddelat domen eller likvärdiga handlingar.
 5. Om domen som ska verkställas har meddelats mot en motpart som inte varit närvarande ska antingen 1) en handling som visar att stämningsansökan eller motsvarande handling har delgetts motparten lämnas in i original eller en bestyrkt kopia, eller 2) en handling lämnas in som visar att motparten helt klart har godtagit domen.

Domstolen kan också begära att sökanden ger in en auktoriserad översättning av handlingarna.

Skicka ansökan till rätt tingsrätt

Skicka ansökan antingen till den tingsrätt där motparten har sin hemvist eller till den tingsrätt där det barn som ansökan gäller har sin hemvist. Detta gäller domar som handlar om ett barns person, till exempel vårdnadsdomar. Det gäller dock inte vid dom som gäller umgänge med barn och är försedd med intyg.

Ansökan och behöriga domstolar: Bryssel- eller Luganokonventionerna

Bifoga detta i din ansökan

 1. En bestyrkt kopia av domen.
 2. Om domen som ska verkställas är en tredskodom, det vill säga en dom som har meddelats mot en part som inte kommit in med ett svaromål eller inte har kommit till en förhandling och som innebär att parten förlorat målet, eller en dom som har meddelats mot en motpart som inte varit närvarande, ska den handling som visar att stämningsansökan eller motsvarande handling har delgetts motparten lämnas in i original eller en bestyrkt kopia.
 3. Handlingar som visar att domen är verkställbar i den stat där den har meddelats, till exempel någon form av lagakraftbevis.
 4. Handling som visar att domen har delgetts motparten.
 5. Om sökanden hade rättshjälp i ursprungsstaten, handlingar som visar detta.
 6. En adress eller uppgift om ett ombud i Sverige eller inom EES-området för delgivning.
 7. Behörighetshandlingar för ett eventuellt ombud.

Domstolen kan också begära att sökanden lämnar in en auktoriserad översättning av handlingarna.

Skicka ansökan till rätt domstol

Ansökan skickas till en av de 24 tingsrätter som prövar verkställighetsärenden inom det upptagningsområde där motparten har sin hemvist. 

Tingsrätt Domsområde
Nacka tingsrätt

Stockholms län

Nacka tingsrätt är även behörig domstol när den part vars hemvist avgör vilken domstol som är behörig inte har hemvist i Sverige

Uppsala tingsrätt Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län
Linköpings tingsrätt Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt Jönköpings län
Växjö tingsrätt Kronobergs län
Kalmar tingsrätt Kalmar län
Gotlands tingsrätt Gotlands län
Blekinge tingsrätt Blekinge län
Kristianstads tingsrätt Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans, Kristianstads, Osby, Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga och Östra Göinge kommuner
Malmö tingsrätt Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Svalövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt Hallands län
Göteborgs tingsrätt Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner
Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner
Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt Värmlands län
Örebro tingsrätt Örebro län
Västmanlands tingsrätt Västmanlands län
Falu tingsrätt Dalarnas län
Gävle tingsrätt Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län
Östersunds tingsrätt Jämtlands län
Umeå tingsrätt Västerbottens län
Luleå tingsrätt Norrbottens län

 

Ändring av en verkställbarhetsförklaring

Efter att domstolen bifallit en ansökan om verkställbarhetsförklaring ska motparten delges beslutet. Motparten har möjlighet att därefter söka ändring av beslutet. Om motparten bor i Sverige ska ansökan om ändring göras inom en månad från det att hen fick del av beslutet. Om motparten i stället bor i en annan medlemsstat än den där verkställbarhetsförklaringen meddelats, ska ansökan ske inom två månader från det att hen fick del av beslutet.

En ansökan om ändring lämnas in till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Efter att en ansökan om ändring har gjorts ska domstolen pröva om verkställighet ska vägras. Domstolen ska vägra verkställighet om det finns hinder mot verkställighet. Hinder kan till exempel vara att domen strider mot grunderna för den svenska rättsordningen, svaranden vid tredskodom eller motsvarande inte har delgetts stämningsansökan på rätt sätt eller i tillräcklig tid för att förbereda sitt svaromål, eller domen strider mot en dom mellan samma parter i Sverige.

Uppdaterad
2023-08-25