Våra lokaler

Tingsrättens nya lokaler i Sickla stod klara 1 oktober 2018. Tingsrätten är samlokaliserad med Hyres- och arrendenämnden.

För att öka säkerheten och tryggheten i tingsrättens lokaler har tingsrätten en säkerhetskontroll i entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och alla väskor genomsöks efter farliga föremål. Kontrollen går fortare om man inte har så många föremål med sig. Nacka tingsrätts lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete.

Receptionen hittar du rakt fram efter att du har passerat säkerhetskontrollen. Toaletter och låsbara förvaringsskåp hittar du till höger om receptionen.

Bredvid receptionen finns en informationsskärm med dagens förhandlingar. Utanför samtliga salar sitter också en liten skärm med information om pågående förhandling.

Entréhall
Entréhall

Till höger om receptionen hittar du Vittnesstödjarna.

Inne i vänthallen (allmänhetens utrymme) på entréplanet och plan 1 finns sittplatser där du kan sitta om du väntar på att gå in i en förhandlingssal.

Tingsrättens förhandlingssalar finns på två plan, entréplanet och plan 1. Längst in i vänthallen (vid trappan) finns hiss mellan planen.

Sal 2
Sal 2, huvudförhandlingssal

Tingsrätten har även flera sammanträdesrum. I sammanträdesrummen hålls bl.a. muntliga förberedelser i tvistemål samt diverse sammanträden.

Utöver huvudförhandlingsalar och sammanträdesrum har tingsrätten videorum som bl.a används för videoförhör vid annan tingsrätt.

Sedan den 1 juli 2019 är det nya regler gällande fotografering och filmning i tingsrättens lokaler. Förbjudet mot att fotografera eller filma i rättssalen gäller numera även fotografering in i rättssalen. Om du har med dig elektronisk utrustning som kan ta upp bild behöver dessa i huvudregel vara avstängda och undanstoppade i rättssalen. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Det är däremot tillåtet att använda diktafon för ljudupptagning. Skyltar om förbjudet finns uppsatta i våra lokaler.

 

Uppdaterad
2019-03-21