Arkiv

Vid ett personligt besök på tingsrätten kan du få hjälp med att ta del av tingsrättens akter. Du kan få kopior av aktmaterial mot en avgift.

I tingsrättens arkiv finns akter från och med den 1 april 2007. Miljö- och fastighetsdomstolarnas arkiv samt övrigt arkiv (brottmål, tvistemål, konkurser, ärenden, administrativa diariet).

Kontakta tingsrättens arkivarie vid frågor/beställningar.
Telefon: 08-561 657 32 (telefontid 09.00 - 12.00).

 

Gamla handlingar

Tingsrättens föregångare

Alla arkiv före år 1971 är levererade till Stockholms Stadsarkiv, dvs.

Sotholms häradsrätt
Svartlösa häradsrätt
Öknebo häradsrätt
Svartlösa & Öknebo häradsrätt
Södertörns domsaga
Sotholms härad, Ägodelningsrättens arkiv
Svartlösa & Öknebo härad, Ägodelningsrättens arkiv
Södertörns domsaga, Ägodelningsrättens arkiv
Tingshusbyggnadsskyldige i Södertörns domsaga
Södertörns domsaga, Expropriationsdomstolens arkiv.
Nacka tingsrätt 1971-31 mars 2007

Kvar på tingsrätten finns arkivmaterial från och med den 1 april 2007.

Dessutom är följande föregångare till den nuvarande Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt arkiverade hos Nacka tingsrätt.

Österbygdens vattendomstol (1919-1971)
Delar av Söderbygden vattendomstolen (1919-1959)
Delar av Mellanbygdens vattendomstol (1919-1932)
Södertörns tingsrätt vattendomstol (1972-1976)
Stockholms tingsrätt vattendomstol (1976-1998)
Stockholms miljödomstol (1999-31/3 2007)

Uppdaterad
2019-03-21