Vår verksamhet

Nacka tingsrätt består av fyra dömande avdelningar och en administrativ avdelning; avdelning 1 och 2 som är allmänna avdelningar, avdelning 3 och 4 som är mark- och miljödomstol.

Nacka tingsrätt är allmän underrätt för Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. Tingsrätten handlägger bland annat brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden, konkurser samt samtliga utsökningsärenden i Stockholms län.

Nacka tingsrätt är också mark- och miljödomstol. Mark- och miljödomstolen är en domstol för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt för kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Tingsrätten har drygt 140 anställda fördelat på lagfarna domare, tekniska råd, notarier, beredningsjurister, domstolshandläggare och administrativ personal.

Uppdaterad
2019-03-21