Kontakta webbredaktionen

Har du frågor eller synpunkter på hur webbplatsen fungerar eller är utformad kan du kontakta webbredaktionen. Domstolsverket ansvarar för webbplattformen och tar emot dina synpunkter.

Personuppgiftsbehandling

Domstolsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i formuläret. 

Ditt meddelande blir allmän handling

Ditt meddelande blir allmän handling hos Domstolsverket. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. 

Domstolsverket vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Domstolsverket är fel mottagare, då kan meddelandet skickas vidare till en domstol eller nämnd för att hamna rätt.

Kontakta oss via e-post eller telefon

Uppdaterad
2023-06-28