Telefon, växel
036-156800
Organisationsnummer
202100-2742
Postadress
Box 2203, 550 02 Jönköping
Teknik i förhandlingssal