Överklaga till Notarienämnden

Om du vill överklaga ett ärende från Domstolsverkets notariekansli till Notarienämnden ska du sända överklagandet till Notariekansliet.

Sänd ditt överklagande till:

Notariekansliet
551 81 Jönköping

Eller sänd via e-post.

Uppdaterad
2019-08-23