Notarienämnden

Notarienämnden är en egen statlig myndighet som bland annat har till uppgift att avgöra ärenden om överklagande av Domstolsverkets beslut som gäller anställning av notarier eller andra ärenden som gäller notarietjänstgöringen. Vilka beslut som kan överklagas dit regleras i notarieförordningen (1990:469). Nämndens beslut kan inte överklagas.

Telefon, växel
036-156800
Postadress
Box 2203, 550 02 Jönköping
Öppettider och kontakt